Siirry sisältöön
Facebook WesteriInstagram Westeri

AUKIOLOAJAT
ma-la klo 7:30-23:00
su klo 10:00-23:00

Rekisteriseloste

TIETOSUOJASELOSTE

1.Rekisterinpitäjä

Tampereen Länsikeskus Oy, Y-tunnus 0211610-3

Liikekeskus Westeri
Tesomankatu 4 C, 33310 Tampere
info@liikekeskuswesteri.fi

2.Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Paulariina Liuhtonen
info@liikekeskuswesteri.fi

3.Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri

4.Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (esimerkiksi suora-markkinointi) ja rekisteröidyn antamaan suostumukseen (esimerkiksi sähköinen suoramarkkinointi).

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään kauppakeskuksen asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista, palvelujen toimittamista ja ylläpitämistä, suoramarkkinointia, mainonnan kohdentamista, etämyyntiä, asiakasyhteydenpitoa, mielipide- ja markkinatutkimusta sekä kauppakeskuksen käyttö- ja kävijätottumusten seurantaa ja analysointia varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin sekä kauppakeskuksen palvelujen kehittämistarkoituksiin.

5.Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Postinumero
 • Sähköpostiosoite
 • Yritys ja asema
 • Syntymäaika
 • Matkapuhelinoperaattori
 • Matkapuhelinmalli
 • Ammatti
 • Tunnistetiedot kuten salasana (GSM-numero) ja käyttäjätunnus
 • Palvelun käytön päättymistiedot
 • Kiinnostuksen kohteet markkinoinnin profilointiin
 • Mahdolliset suoramarkkinointikiellot

6.Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään säännönmukaisesti kauppakeskuksen asiakkailta, jotka luovuttavat henkilötietojaan rekisteröinnin yhteydessä internet-palvelussa, tekstiviestein tai muulla tavalla.

Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat rekisteröidyiltä itseltään saadut tiedot. Tietoja kerätään asiakkailta käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja voidaan kerätä kauppakeskuksen internetsivustojen välityksellä sekä sähköisessä tai ei-sähköisessä muodossa olevilla lomakkeilla (esimerkiksi palaute- ja tilauslomakkeilla) ja puhelimitse.

Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää myös Väestötietojärjestelmää sekä markkinointi-kohderyhmän muodostamiseksi edellisen lisäksi myös Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ajoneuvotietojärjestelmää tai muuta julkista rekisteriä.

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa kolmansille EU:n alueella sijaitseville tahoille, kuten esimerkiksi kauppakeskuksen yhteistyökumppaneille ja rekisteröidyn mahdollisesti tilaamia palveluja tuottaville yrityksille, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista sekä viranomaisille.

Tietoja voidaan luovuttaa tavaroiden ja palveluiden toimittamista varten tai kauppakeskuksen ja rekisteröidyn välisen sopimuksen toteuttamiseksi sekä suoramarkkinointiin ja etämyyntiin. Henkilötietoja ei luovuteta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

8.Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9.Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan rekisterin sisältämien tietojen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

10.Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus rekisteröityjen tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten.

Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstä saada tarkastettavakseen häntä koskevat tiedot. Rekisterin-pitäjä saa periä tietojen antamisesta siitä aiheutuvan kohtuullisen, välittömät kustannukset kattavan korvauksen, jos siitä, kun rekisteröity on edellisen kerran saanut hänestä rekisteriin tallennetut tiedot tarkastettavakseen, on kulunut vähemmän aikaa kuin yksi vuosi.